ป้ายกำกับ: เดะโซเมะ ชิกิ

เทศกาลประจำฤดูหนาว : เดะโซเมะ ชิกิ (Dezome shiki)

0

6 มกราคม เดะโซเมะ ชิกิ (Dezome shiki) หรือ วันพิธีดับเพลิง กรุงโตเกียว ภูมิภาคคันโต (Tokyo,Kanto) ข้ … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : เดะโซเมะ ชิกิ (Dezome shiki)”