ป้ายกำกับ: จังหวัดอะโอโมริ ภูมิภาคโทโฮคุ

เทศกาลประจำฤดูร้อน : เนบุตะ-มัตสึริ (AOMORI NEBUTA MATSURI)

0

2-7 สิงหาคม เนบุตะ-มัตสึริ (Aomori Nebuta Matsuri) หรือ เทศกาลหุ่นโคมไฟ จังหวัดอะโอโมริ ภูมิภาคโทโฮค … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : เนบุตะ-มัตสึริ (AOMORI NEBUTA MATSURI)”