ป้ายกำกับ: จังหวัดยะมะงะตะ ภูมิภาคโทโฮคุ

เทศกาลประจำฤดูร้อน : ฮะนะงะซะ-มัตสึริ (HANAGASA MATSURI)

0

5-7 สิงหาคม ฮะนะงะซะ-มัตสึริ (Hanagasa Matsuri) หรือ เทศกาลหน้าร้อนฮะนะงะซะ จังหวัดยะมะงะตะ ภูมิภาคโ … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : ฮะนะงะซะ-มัตสึริ (HANAGASA MATSURI)”