เทศกาลประจำฤดูร้อน : ชะงุ-ชะงุ อุมะโก (CHAGU-CHAGU UMAKKO)

0

วันเสาร์ที่ 2 ของมิถุนายน ชะงุ-ชะงุ อุมะโก (Chagu-Chagu Umakko) หรือ เทศกาลม้า เมืองทากิซาวาและโมริโ … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : ชะงุ-ชะงุ อุมะโก (CHAGU-CHAGU UMAKKO)”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : ซันจะ-มัตสึริ (SANJA MATSURI)

0

วันศุกร์ – อาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของ พฤษภาคม ซันจะ-มัตสึริ (Sanja Matsuri) หรือ เทศกาลแห่งศาลเจ้าอาซาค … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : ซันจะ-มัตสึริ (SANJA MATSURI)”

เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : มิฟุเนะ-มัตสึริ (MIFUNE MATSURI)

0

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของ พฤษภาคม มิฟุเนะ-มัตสึริ (Mifune Matsuri) หรือ เทศกาลล่องเรือ จังหวัดเกียว … Read More “เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : มิฟุเนะ-มัตสึริ (MIFUNE MATSURI)”

เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : ชุนคิ เรไทไซ (SHUNKI REITAISAI)

0

17-18 พฤษภาคม ชุนคิ เรไทไซ (Shunki Reitaisai) หรือ เทศกาลใหญ่ศาลเจ้าโทโชกุ เมืองนิกโก้ จังหวัดโทจิกิ … Read More “เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : ชุนคิ เรไทไซ (SHUNKI REITAISAI)”

เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : การแข่งขันซูโม่ (SUMMER GRAND SUMO)

0

กลาง พฤษภาคม การแข่งขันซูโม่ (Summer Grand Sumo) กรุงโตเกียว ภูมิภาคคันโต (Tokyo,Kanto Area) ข้อมูลท … Read More “เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : การแข่งขันซูโม่ (SUMMER GRAND SUMO)”

เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : อะโอะอิ มัตสึริ (AOI MATSURI)

0

15 พฤษภาคม อะโอะอิ มัตสึริ (Aoi Matsuri) หรือ เทศกาลขบวนแห่โบราณ กรุงเกียวโต ภูมิภาคคันไซ (Kyoto,Kan … Read More “เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : อะโอะอิ มัตสึริ (AOI MATSURI)”