เทศกาลประจำฤดูหนาว : โอะโชกัตซึ ซันกะนิจิ (Oshougatsu sanga nichi)

0

1-3 มกราคม โอะโชกัตซึ ซันกะนิจิ (Oshougatsu sanga nichi) หรือ เทศกาลฉลองวันปีใหม่ จัดงานทั่วประเทศ & … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : โอะโชกัตซึ ซันกะนิจิ (Oshougatsu sanga nichi)”

เทศกาลประจำฤดูหนาว : โอะเคะระ ไมริ (OKERA MAIRI)

0

31 ธันวาคม – 1 มกราคม โอะเคะระ ไมริ (Okera Mairi) หรือ งานไหว้พระปีใหม่ จังหวัดเกียวโต ภูมิภาคคันไซ … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : โอะเคะระ ไมริ (OKERA MAIRI)”