เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง ฮะโงะตะ อิชิ-มัตสึริ (HAGOITA-ICHI)

0

17-19 ธันวาคม ฮะโงะตะ อิชิ-มัตสึริ (Hagoita-Ichi) หรือ เทศกาลไม้ตีลูกขนไก่โบราณ กรุงโตเกียว ภูมิภาคค … Read More “เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง ฮะโงะตะ อิชิ-มัตสึริ (HAGOITA-ICHI)”

เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง ชิชิบุ โย-มัตสึริ (CHICHIBU YO-MATSURI)

0

2-3 ธันวาคม ชิชิบุ โย-มัตสึริ (Chichibu Yo-Matsuri) หรือ เทศกาลศาลเจ้าชิชิบุ เมืองChichibu จังหวัดไซ … Read More “เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง ชิชิบุ โย-มัตสึริ (CHICHIBU YO-MATSURI)”

เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง ชิจิ โกะ ซัง-มัตสึริ (SHICHI GO SAN)

0

15 พฤศจิกายน ชิจิ โกะ ซัง-มัตสึริ (Shichi Go San) หรือ เทศกาลฉลองอายุ 3,5 และ 7 ขวบ จัดงานทั่วประเทศ … Read More “เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง ชิจิ โกะ ซัง-มัตสึริ (SHICHI GO SAN)”

เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง ฮะโกะเนะ ไดเมียว เกียวเรสึ (HAKONE DAIMYO GYORETSU)

0

3 พฤศจิกายน ฮะโกะเนะ ไดเมียว เกียวเรสึ (Hakone Daimyo Gyoretsu) หรือ เทศกาลขบวนแห่เจ้าเมือง เมืองฮะโ … Read More “เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง ฮะโกะเนะ ไดเมียว เกียวเรสึ (HAKONE DAIMYO GYORETSU)”

เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง คะระสึ คุนชิ-มัตสึริ (KARATSU KUNCHI MATSURI)

0

2 – 4 พฤศจิกายน คะระสึ คุนชิ-มัตสึริ (Karatsu kunchi Matsuri) หรือ เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงศาลเจ้าคะระสึ จ … Read More “เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง คะระสึ คุนชิ-มัตสึริ (KARATSU KUNCHI MATSURI)”