วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

0

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีประเพณีที่น่าไปท่องเที่ยวชื่นชม มีทั้งความสวยง … Read More “วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี”

12 มารยาทและขนบธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่น

0

12 มารยาทและขนบธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่น ถ้าพูดถึงประเทศที่น่าท่องเที่ยวหลายคนคงนึกถึงประเทศญี่ปุ่น … Read More “12 มารยาทและขนบธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่น”

มารยาทของคนญี่ปุ่น

0

ในปัจจุบัน คนไทยสามารถเดินทางไปยังเที่ยวญี่ปุ่นได้สะดวกขึ้น จากนโยบายคนไทยไม่ต้องทำวีซ่า จนทำให้นักท … Read More “มารยาทของคนญี่ปุ่น”

เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง ฮะโงะตะ อิชิ-มัตสึริ (HAGOITA-ICHI)

0

17-19 ธันวาคม ฮะโงะตะ อิชิ-มัตสึริ (Hagoita-Ichi) หรือ เทศกาลไม้ตีลูกขนไก่โบราณ กรุงโตเกียว ภูมิภาคค … Read More “เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง ฮะโงะตะ อิชิ-มัตสึริ (HAGOITA-ICHI)”

เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง ชิชิบุ โย-มัตสึริ (CHICHIBU YO-MATSURI)

0

2-3 ธันวาคม ชิชิบุ โย-มัตสึริ (Chichibu Yo-Matsuri) หรือ เทศกาลศาลเจ้าชิชิบุ เมืองChichibu จังหวัดไซ … Read More “เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง ชิชิบุ โย-มัตสึริ (CHICHIBU YO-MATSURI)”