musica hall café

0
musica hall café

Musica Hall Café เป็นคาเฟ่ที่แสดงดนตรีสด อยู่ใกล้ถนนคนเดินทานุกิโคจิ ในซัปโปโร มีการเปิดการแสดงดนตรีประเภทอาคูสติกสดทุกเดือนๆ ละหลายครั้ง โดยนักดนตรีจากทั้งในและนอกฮอกไกโด จึงอยากให้มา

สัมผัสกับประสบการณ์กับช่วงเวลาแห่งดนตรี ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นที่ประดับด้วยอ็อบเจ็คของศิลปินซัปโปโร ด้วยความคิดที่ “อยากจะให้เป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักดนตรี และศิลปิน” Musica Hall Café จึงเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการตามฝาผนังและงานเทศกาลต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความสนุกสนานกับดนตรีและศิลปะ และยังจำหน่ายผลงานหัตถกรรมโดยศิลปินของซัปโปโร แนะนำให้ซื้อไปเป็นของฝากด้วย เป็นร้านที่น่าไปแวะเยือนทั้งเวลากลางวันและเย็น จำหน่ายอาหารที่ใช้วัตถุดิบในฮอกไกโดตลอดจนของหวานทำเองที่มีมากมายหลายชนิด