หมวดหมู่: ฤดูร้อน

เทศกาลประจำฤดูร้อน : กิออน-มัตสึริ (GION MATSURI)

0

1-29 กรกฎาคม กิออน-มัตสึริ (Gion Matsuri) หรือ เทศกาลใหญ่ของศาลเจ้ายาซะกะ จังหวัดเกียวโต ภูมิภาคคันไ … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : กิออน-มัตสึริ (GION MATSURI)”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : ฮะคะตะ กิอง ยะมะกะสะ (HAKATA GION YAMAKASA)

0

1-15 กรกฎาคม ฮะคะตะ กิอง ยะมะกะสะ (Hakata Gion Yamakasa) หรือ เทศกาลใหญ่ของศาลเจ้าคุฉิดะ จังหวัดฟุคุ … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : ฮะคะตะ กิอง ยะมะกะสะ (HAKATA GION YAMAKASA)”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : นะชิ โนะ ฮิ มัตสึริ (NACHI NO HI MATSURI)

0

14 กรกฎาคม นะชิ โนะ ฮิ มัตสึริ (Nachi no Hi matsuri) หรือ เทศกาลไฟ จังหวัดวะกะยะมะ ภูมิภาคคันไซ (Wak … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : นะชิ โนะ ฮิ มัตสึริ (NACHI NO HI MATSURI)”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : การแข่งขันซูโม่ รอบที่ 4

0

กลาง กรกฎาคม การแข่งขันซูโม่ จังหวัดนาโงย่า ภูมิภาคจูบุ (Nagoya,Chubu )   ข้อมูลทั่วไป การแข่งข … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : การแข่งขันซูโม่ รอบที่ 4”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : ทะนะบะตะ-มัตสึริ (TANABATA MATSURI)

0

07 กรกฎาคม ทะนะบะตะ-มัตสึริ (Tanabata Matsuri) หรือ เทศกาลดวงดาว จัดงานทั่วประเทศ ข้อมูลทั่วไป เทศกา … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : ทะนะบะตะ-มัตสึริ (TANABATA MATSURI)”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : ชะงุ-ชะงุ อุมะโก (CHAGU-CHAGU UMAKKO)

0

วันเสาร์ที่ 2 ของมิถุนายน ชะงุ-ชะงุ อุมะโก (Chagu-Chagu Umakko) หรือ เทศกาลม้า เมืองทากิซาวาและโมริโ … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : ชะงุ-ชะงุ อุมะโก (CHAGU-CHAGU UMAKKO)”