หมวดหมู่: ฤดูร้อน

เทศกาลประจำฤดูร้อน : อะวะ-โอโดริ (AWA-ODORI)

0

12-15 สิงหาคม อะวะ-โอโดริ (Awa-Odori) หรือ เทศกาลระบำงานบงโอะโดะริ จังหวัดโทคุชิมะ ภูมิภาคชิโกคุ (To … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : อะวะ-โอโดริ (AWA-ODORI)”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : ฮะนะงะซะ-มัตสึริ (HANAGASA MATSURI)

0

5-7 สิงหาคม ฮะนะงะซะ-มัตสึริ (Hanagasa Matsuri) หรือ เทศกาลหน้าร้อนฮะนะงะซะ จังหวัดยะมะงะตะ ภูมิภาคโ … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : ฮะนะงะซะ-มัตสึริ (HANAGASA MATSURI)”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : คันโต มัตสึริ (KANTO MATSURI)

0

3-6 สิงหาคม คันโต มัตสึริ (Kanto Matsuri) หรือ เทศกาลแห่โคมไฟคันโต จังหวัดอะคิตะ ภูมิภาคโทโฮคุ (Akit … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : คันโต มัตสึริ (KANTO MATSURI)”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : เนปูตะ-มัตสึริ (HIROSAKI NEPUTA MATSURI)

0

1-7 สิงหาคม เนปูตะ-มัตสึริ (Hirosaki Neputa Matsuri) หรือ เทศกาลหุ่นโคมไฟ เมืองฮิโระซะกิ จังหวัดอะโอ … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : เนปูตะ-มัตสึริ (HIROSAKI NEPUTA MATSURI)”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : เนบุตะ-มัตสึริ (AOMORI NEBUTA MATSURI)

0

2-7 สิงหาคม เนบุตะ-มัตสึริ (Aomori Nebuta Matsuri) หรือ เทศกาลหุ่นโคมไฟ จังหวัดอะโอโมริ ภูมิภาคโทโฮค … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : เนบุตะ-มัตสึริ (AOMORI NEBUTA MATSURI)”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : เท็นจิน-มัตสึริ (TENJINMATSURI)

0

24-25 กรกฎาคม เท็นจิน-มัตสึริ (TenjinMatsuri) หรือ เทศกาลแห่เรือศาลเจ้าเท็นมังกู จังหวัดโอซาก้า ภูมิ … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : เท็นจิน-มัตสึริ (TENJINMATSURI)”