หมวดหมู่: ฤดูหนาว

เทศกาลประจำฤดูหนาว : โอะเคะระ ไมริ (OKERA MAIRI)

0

31 ธันวาคม – 1 มกราคม โอะเคะระ ไมริ (Okera Mairi) หรือ งานไหว้พระปีใหม่ จังหวัดเกียวโต ภูมิภาคคันไซ … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : โอะเคะระ ไมริ (OKERA MAIRI)”