ผู้เขียน: fYRYUU

เทศกาลประจำฤดูหนาว : เดะโซเมะ ชิกิ (Dezome shiki)

0

6 มกราคม เดะโซเมะ ชิกิ (Dezome shiki) หรือ วันพิธีดับเพลิง กรุงโตเกียว ภูมิภาคคันโต (Tokyo,Kanto) ข้ … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : เดะโซเมะ ชิกิ (Dezome shiki)”

เทศกาลประจำฤดูหนาว : เทะมาเชเชริ-มัตสึริ (Temaseseri Matsuri)

0

3 มกราคม เทะมาเชเชริ-มัตสึริ (Temaseseri Matsuri) จังหวัดฟุคุโอกะ ภูมิภาคคิวชู (Fukuoka , Kyushu) ข้ … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : เทะมาเชเชริ-มัตสึริ (Temaseseri Matsuri)”

เทศกาลประจำฤดูหนาว : โอะโชกัตซึ ซันกะนิจิ (Oshougatsu sanga nichi)

0

1-3 มกราคม โอะโชกัตซึ ซันกะนิจิ (Oshougatsu sanga nichi) หรือ เทศกาลฉลองวันปีใหม่ จัดงานทั่วประเทศ & … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : โอะโชกัตซึ ซันกะนิจิ (Oshougatsu sanga nichi)”

เทศกาลประจำฤดูหนาว : โอะเคะระ ไมริ (OKERA MAIRI)

0

31 ธันวาคม – 1 มกราคม โอะเคะระ ไมริ (Okera Mairi) หรือ งานไหว้พระปีใหม่ จังหวัดเกียวโต ภูมิภาคคันไซ … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : โอะเคะระ ไมริ (OKERA MAIRI)”