ผู้เขียน: fYRYUU

เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : โอะมิสึโทะริ (OMIZUTORI)

0

1-14 มีนาคม เทศกาลโอะมิสึโทะริ (Omizutori) หรือเทศกาลคบไฟ จังหวัดนารา ภูมิภาคคันไซ(Nara ,Kansai) ข้อ … Read More “เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : โอะมิสึโทะริ (OMIZUTORI)”

เทศกาลประจำฤดูหนาว : เทศประจำปีวัดไซไดจิ

0

วันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของ กุมภาพันธ์ ไซไดจิ เอะโย ฮาดะคะ -มัตสึริ (Saidai-ji Eyo Hadaka Matsuri) หรือ … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : เทศประจำปีวัดไซไดจิ”

เทศกาลประจำฤดูหนาว : โยโคะเทะ คะมะคุระ ยูคิ-มัตสึริ (Yokote Kamakura Yuki Matsuri

0

15-16 กุมภาพันธ์ โยโคะเทะ คะมะคุระ ยูคิ-มัตสึริ (Yokote Kamakura Yuki Matsuri) หรือ เทศกาลกระท่อมหิม … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : โยโคะเทะ คะมะคุระ ยูคิ-มัตสึริ (Yokote Kamakura Yuki Matsuri”

เทศกาลประจำฤดูหนาว : เซสึบุน (SETSUBUN)

0

3 หรือ 4 กุมภาพันธ์ เซสึบุน (Setsubun) หรือ เทศกาลปาถั่ว จัดงานทั่วประเทศ ข้อมลทั่วไป ประเพณีการปาถั … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : เซสึบุน (SETSUBUN)”

เทศกาลประจำฤดูหนาว : ยูคิ-มัตสึริ (Yuki Matsuri)

0

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (7 วัน) ยูคิ-มัตสึริ (Yuki Matsuri หรือ Snow Festival) หรือ เทศกาลหิมะ ทั่วเกาะฮอ … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : ยูคิ-มัตสึริ (Yuki Matsuri)”

เทศกาลประจำฤดูหนาว : การแข่งขันซูโม่

0

กลาง มกราคม กรุงโตเกียว ภูมิภาคคันโต (Tokyo,Kanto) ข้อมูลทั่วไป การแข่งขันซูโม่ รอบแรก ในโตเกียวเป็น … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : การแข่งขันซูโม่”