ผู้เขียน: fYRYUU

เทศกาลประจำฤดูร้อน : ไดมงจิ (DAIMONJI GOZAN OKURIBI)

0

16 สิงหาคม ไดมงจิ (Daimonji Gozan Okuribi) หรือเทศกาลส่งดวงวิญญาณ จังหวัดเกียวโต ภูมิภาคคันไซ (Kyoto … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : ไดมงจิ (DAIMONJI GOZAN OKURIBI)”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : โอบ้ง-มัตสึริ (BON MATSURI)

0

13-15 สิงหาคม โอบ้ง-มัตสึริ (Bon Matsuri) หรือ เทศกาลโคมไฟ จัดงานทั่วประเทศ ข้อมูลทั่วไป เทศกาลโครมไ … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : โอบ้ง-มัตสึริ (BON MATSURI)”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : อะวะ-โอโดริ (AWA-ODORI)

0

12-15 สิงหาคม อะวะ-โอโดริ (Awa-Odori) หรือ เทศกาลระบำงานบงโอะโดะริ จังหวัดโทคุชิมะ ภูมิภาคชิโกคุ (To … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : อะวะ-โอโดริ (AWA-ODORI)”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : ฮะนะงะซะ-มัตสึริ (HANAGASA MATSURI)

0

5-7 สิงหาคม ฮะนะงะซะ-มัตสึริ (Hanagasa Matsuri) หรือ เทศกาลหน้าร้อนฮะนะงะซะ จังหวัดยะมะงะตะ ภูมิภาคโ … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : ฮะนะงะซะ-มัตสึริ (HANAGASA MATSURI)”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : คันโต มัตสึริ (KANTO MATSURI)

0

3-6 สิงหาคม คันโต มัตสึริ (Kanto Matsuri) หรือ เทศกาลแห่โคมไฟคันโต จังหวัดอะคิตะ ภูมิภาคโทโฮคุ (Akit … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : คันโต มัตสึริ (KANTO MATSURI)”

เทศกาลประจำฤดูร้อน : เนปูตะ-มัตสึริ (HIROSAKI NEPUTA MATSURI)

0

1-7 สิงหาคม เนปูตะ-มัตสึริ (Hirosaki Neputa Matsuri) หรือ เทศกาลหุ่นโคมไฟ เมืองฮิโระซะกิ จังหวัดอะโอ … Read More “เทศกาลประจำฤดูร้อน : เนปูตะ-มัตสึริ (HIROSAKI NEPUTA MATSURI)”