ผู้เขียน: fYRYUU

เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : การแข่งขันซูโม่ (SPRING GRAND SUMO )

0

กลางมีนาคม จังหวัดโอซาก้า ภูมิภาคคันไซ (Osaka,Kansai) ข้อมูลทั่วไป การแข่งขันซูโม่ รอบที่ 2 ในโอซาก้ … Read More “เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : การแข่งขันซูโม่ (SPRING GRAND SUMO )”

เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : ฮินะ มัตสึริ (HINA MATSURI)

0

3 มีนาคม ฮินะ มัตสึริ (Hina Matsuri) หรือเทศกาลวันเด็กผู้หญิง จัดงานทั่วประเทศ ข้อมูลทั่วไป เทศกาลวั … Read More “เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : ฮินะ มัตสึริ (HINA MATSURI)”

เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : โอะมิสึโทะริ (OMIZUTORI)

0

1-14 มีนาคม เทศกาลโอะมิสึโทะริ (Omizutori) หรือเทศกาลคบไฟ จังหวัดนารา ภูมิภาคคันไซ(Nara ,Kansai) ข้อ … Read More “เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : โอะมิสึโทะริ (OMIZUTORI)”

เทศกาลประจำฤดูหนาว : เทศประจำปีวัดไซไดจิ

0

วันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของ กุมภาพันธ์ ไซไดจิ เอะโย ฮาดะคะ -มัตสึริ (Saidai-ji Eyo Hadaka Matsuri) หรือ … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : เทศประจำปีวัดไซไดจิ”

เทศกาลประจำฤดูหนาว : โยโคะเทะ คะมะคุระ ยูคิ-มัตสึริ (Yokote Kamakura Yuki Matsuri

0

15-16 กุมภาพันธ์ โยโคะเทะ คะมะคุระ ยูคิ-มัตสึริ (Yokote Kamakura Yuki Matsuri) หรือ เทศกาลกระท่อมหิม … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : โยโคะเทะ คะมะคุระ ยูคิ-มัตสึริ (Yokote Kamakura Yuki Matsuri”

เทศกาลประจำฤดูหนาว : เซสึบุน (SETSUBUN)

0

3 หรือ 4 กุมภาพันธ์ เซสึบุน (Setsubun) หรือ เทศกาลปาถั่ว จัดงานทั่วประเทศ ข้อมลทั่วไป ประเพณีการปาถั … Read More “เทศกาลประจำฤดูหนาว : เซสึบุน (SETSUBUN)”