เทศกาลประจำฤดูร้อน : ไดมงจิ (DAIMONJI GOZAN OKURIBI)

0
เทศกาลประจำฤดูร้อน : ไดมงจิ (DAIMONJI GOZAN OKURIBI)

16 สิงหาคม
ไดมงจิ (Daimonji Gozan Okuribi) หรือเทศกาลส่งดวงวิญญาณ

จังหวัดเกียวโต ภูมิภาคคันไซ (Kyoto,Kansai)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับจัดขึ้นในช่วงวันสุดท้ายของช่วงโอบง(ช่วงเวลาที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าดวงวิญญาณของบรรพบุรุษจะกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด)  มีการจุดไฟบนเนินเขาเป็นภาพต่างๆ บนภูเขา 5 ลูกที่ล้อมรอบจังหวัดเกียวโต เมื่อตกเย็นชาวเมืองพร้อมใจกันปิดไฟที่บ้านเพื่อจะได้ชมภาพไฟบนเขาอย่างชัดเจน ในภาพคืออักษร 大 หมายความว่า ใหญ่