เทศกาลประจำฤดูร้อน : โอบ้ง-มัตสึริ (BON MATSURI)

0
เทศกาลประจำฤดูร้อน : โอบ้ง-มัตสึริ (BON MATSURI)

13-15 สิงหาคม
โอบ้ง-มัตสึริ (Bon Matsuri) หรือ เทศกาลโคมไฟ

จัดงานทั่วประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลโครมไฟจัดทั่วประเทศเป็นพิธีทางศาสนา เพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว โดยจะมีการจุดไฟต้อนรับที่หน้าบ้าน,ถวายผักบูชา,มีการละเล่นโดยมีการเต้นระบำโบราณโอบ้งเพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณเหล่านั้นด้วยและในวันสุดท้ายจะจุดไฟ เป็นการส่งกลับวิญญาณบรรพบุรุษ