โรงอาหารที่อยู่ใต้ดินของที่ว่าการอำเภอซัปโปโร

0
โรงอาหารที่อยู่ใต้ดินของที่ว่าการอำเภอซัปโปโร

ขอแนะนำอาหารชุดในแหล่งจำหน่ายอาหารกลางวันที่เขตชูโอซัปโปโร ที่ดีๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้

โรงอาหารที่อยู่ใต้ดินของที่ว่าการอำเภอซัปโปโร gclubtiger.comแหล่งจำหน่ายอาหารกลางวันในเขตชูโอ ซัปโปโร ที่ดีๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้ แนะนำอาหารชุดที่มีข้าวแกงมิโซและกับข้าวที่เปลี่ยนไปทุกวัน (500 ~ 560 เยน) และชุดซุชิโซบะ (670 เยน) เมื่อถึงเวลาพักกลางวันของที่ว่าการอำเภอ (12:15 น ~13:00 น.) ที่นั่ง 400 ที่ก็เต็มทันที

จึงต้องระวัง ในการสั่งอาหารต้องซื้อตั๋วอาหารจากเครื่องจำหน่ายตั๋ว แล้วเดินไปยังช่องจำหน่ายอาหารที่มีหมายเลขรายการอาหารเขียนไว้ เมื่อเอาตั๋วอาหาร และถาดวางที่ช่องจำหน่ายอาหาร คนครัวจะนำอาหารวางไว้ที่ถาด แนะนำให้นั่งที่นั่งข้างหน้าต่างเพื่อจะได้ชมสวนญี่ปุ่น สำหรับผักนั้นก็จะพยายามใช้ผักที่ปลูกในซัปโปโร เป็นโรงอาหารที่ต้องการให้ “เพลิดเพลินกับอาหารพื้นบ้านของซัปโปโร” จึงอยากให้ลองเพลิดเพลินกับอาหารกลางวันนี้ให้ได้