เทศกาลประจำฤดูร้อน : เนบุตะ-มัตสึริ (AOMORI NEBUTA MATSURI)

0
เทศกาลประจำฤดูร้อน : เนบุตะ-มัตสึริ (AOMORI NEBUTA MATSURI)

2-7 สิงหาคม
เนบุตะ-มัตสึริ (Aomori Nebuta Matsuri) หรือ เทศกาลหุ่นโคมไฟ

จังหวัดอะโอโมริ ภูมิภาคโทโฮคุ (Aomori,Tohoku)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลหุ่นโคมไฟเมืองอะโอะโมะริเป็นพิธีที่ทำสืบต่อกันมานานกว่า 300 ปี ทำเพื่อปัดเป่าความชั่วร้าย มีขบวนแห่โครงหุ่นขนาดใหญ่ทำจากกระดาษเปียก ขึ้นเป็นรูปร่างต่างๆ ส่วนใหญ่มักเป็นลวดลายตัวละครจากละครคะบุกิ นอกจากนี้ ในขบวนแห่มีระบำ มีดนตรีและมีการจัดแสดงดอกไม้ไฟ