เทศกาลประจำฤดูร้อน : เท็นจิน-มัตสึริ (TENJINMATSURI)

0
เทศกาลประจำฤดูร้อน : เท็นจิน-มัตสึริ (TENJINMATSURI)

24-25 กรกฎาคม
เท็นจิน-มัตสึริ (TenjinMatsuri) หรือ เทศกาลแห่เรือศาลเจ้าเท็นมังกู

จังหวัดโอซาก้า ภูมิภาคคันไซ (Osaka,Kansai)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลฤดูร้อนศาลเจ้าโอซาก้าเท็นมังกู (Osaka Tenmangu shrine) เมืองโอซาก้า ถือเป็นหนึ่งในสามงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น ในงานมีขบวนแห่ทางบกและทางน้ำ มีผู้ร่วมขบวนแห่จำนวนหลายพันคน และมีเทศกาลดอกไม้ไฟ