เทศกาลประจำฤดูหนาว : เทะมาเชเชริ-มัตสึริ (Temaseseri Matsuri)

0
เทศกาลประจำฤดูหนาว : เทะมาเชเชริ-มัตสึริ (Temaseseri Matsuri)

3 มกราคม
เทะมาเชเชริ-มัตสึริ (Temaseseri Matsuri)

จังหวัดฟุคุโอกะ ภูมิภาคคิวชู (Fukuoka , Kyushu)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลผู้ชายเปลือยครึ่งตัวที่แย่งลูกของความโชคดี นี้เป็นหนึ่งในสามเทศกาลหลักของคิวชู มีประวัติยาวนาน 500 ปี