เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : โอะมิสึโทะริ (OMIZUTORI)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : โอะมิสึโทะริ (OMIZUTORI)
1-14 มีนาคม
เทศกาลโอะมิสึโทะริ (Omizutori) หรือเทศกาลคบไฟ

จังหวัดนารา ภูมิภาคคันไซ(Nara ,Kansai)

ข้อมูลทั่วไป