เทศกาลยาโยอิ

0
เทศกาลยาโยอิ

เทศกาลยาโยอิ เป็นเทศกาลฉลองฤดูใบไม้ผลิที่จัดขึ้นในวันที่ 13 – 17 เมษายนของทุกปี gclubsupport.comที่ศาลเจ้าฟุตะระซาน นิกโก้ โดยเทศกาลยาโยอินั้น เป็นเทศกาลที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1200 ปี ขั้นตอนพิธีการต่างๆในเทศกาลนั้นมีความเคร่งครัดตามธรรมเนียมดั้งเดิม หากมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดำเนินผิดพลาดไป จะเกิดความวุ่นวายแก่ผู้คนในเมือง เทศกาลนี้จึงมักถูกเรียกว่า เทศกาลโกตะ(=ปัญหา) หรือ เทศกาลเค็งคะ(=ทะเลาะ)
จุดเด่นของเทศกาลยาโยอินั้น คือ ขบวนแห่ดอกไม้ ที่จัดขึ้นโดย 11 เมืองในบริเวณนิกโก้ ในวันที่ 16 และ 17 เมษายน ในเทศกาลยาโยอินี้มีขบวนพาเหรดที่เรียกว่า “ยะไต” ตกแต่งด้วยดอกยาชิโอะสึสึจิสีชมพูเข้ากับฤดูใบไม้ผลิ แห่จากศาลเจ้าฟุตะระซาน นิกโก้ บนหินที่เป็นเส้นทางแห่จะมีการปูแผ่นรอง ผู้ร่วมขบวนจะร่วมแรงร่วมใจกันยกตัวขบวนขึ้น ในบางขบวนอาจให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมด้วย เมื่อขบวนแห่กลับเข้ามารวมยังบริเวณในศาลเจ้าก็จะมีการทักทายกัน และแห่รอบศาลหนึ่งรอบโดยมีการเล่นดนตรีประกอบ ลองมาสัมผัสเทศกาลอันมีประวัติความเป็นมายาวนานกันเถอะ