เทศกาลประจำฤดูหนาว : เดะโซเมะ ชิกิ (Dezome shiki)

0
เทศกาลประจำฤดูหนาว : เดะโซเมะ ชิกิ (Dezome shiki)
6 มกราคม
เดะโซเมะ ชิกิ (Dezome shiki) หรือ วันพิธีดับเพลิง

กรุงโตเกียว ภูมิภาคคันโต (Tokyo,Kanto)

ข้อมูลทั่วไป

วันพิธีดับเพลิง จัดที่Tokyo Big Sightโดยกองดับเพลิงกรุงโตเกียว มีการนำรถดับเพลิงกว่า 100 คันรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์มาร่วมในงาน ทั้งยังมีการซ้อมดับไฟไปพร้อมๆกัน จุดเด่นคือการแสดงกายกรรมโลดโผนบนยอดบันไดหนีไฟ โดยนักดับเพลิงแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักดับเพลิงในสมัยเอโดะ