เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : ฮามามัตสึ (HAMAMATSU FESTIVAL)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : ฮามามัตสึ (HAMAMATSU FESTIVAL)

3-5 พฤษภาคม
ฮามามัตสึ (Hamamatsu Festival) หรือ เทศกาลแข่งว่าว

เมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิสึโอกะ ภูมิภาคคันโต (Hamamatsu, Shizuoka, Kanto Area)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลแข่งว่าว บริเวณเนินทรายเมืองฮามามัตสึ   จังหวัดชิซึโอกะ เป็นสนามแข่งว่าวที่มีการแข่งขันว่าวขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตอนกลางวันมีการแข่งเล่นว่าวใหญ่ และตอนกลางคืนจะมีการเดินขบวนแห่ที่สวยงามในเมือง