เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง ฮะโงะตะ อิชิ-มัตสึริ (HAGOITA-ICHI)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง ฮะโงะตะ อิชิ-มัตสึริ (HAGOITA-ICHI)

17-19 ธันวาคม
ฮะโงะตะ อิชิ-มัตสึริ (Hagoita-Ichi) หรือ เทศกาลไม้ตีลูกขนไก่โบราณ

กรุงโตเกียว ภูมิภาคคันโต (Tokyo, Kanto)

HAGOITA-ICHI

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลไม้ตีลูกขนไก่โบราณ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่วัดอะซะคุซะ (หรือวัด Sensoji) ในโตเกียว มีการออกร้านขายไม้ตีลูกขนไก่โบราณที่ตกแต่งอย่างงดงามจำนวนกว่า 50 ร้าน