เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง ฮะโกะเนะ ไดเมียว เกียวเรสึ (HAKONE DAIMYO GYORETSU)

0
เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง ฮะโกะเนะ ไดเมียว เกียวเรสึ (HAKONE DAIMYO GYORETSU)

3 พฤศจิกายน
ฮะโกะเนะ ไดเมียว เกียวเรสึ (Hakone Daimyo Gyoretsu) หรือ เทศกาลขบวนแห่เจ้าเมือง

เมืองฮะโกะเนะ จังหวัดคะนะกาวะ, ภูมิภาคคันโต (Hakone, Kanagawa, Kanto)

ข้อมูลทั่วไป

ขบวนแห่เจ้าเมืองในเมืองฮะโกะเนะ  ผู้ร่วมขบวนแห่ราว 170 คนแต่งตัวเป็นนักรบซามูไรและเจ้าหญิง ร้องรำไปกับขบวนแห่