เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : ฮะคะตะ ดงทะคุ (HAKATA DONTAKU)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : ฮะคะตะ ดงทะคุ (HAKATA DONTAKU)
3-4 พฤษภาคม
ฮะคะตะ ดงทะคุ (Hakata Dontaku) หรือ เทศกาลขบวนแห่เทพเจ้าบนหลังม้า

จังหวัดฟุคุโอกะ ภูมิภาคคิวชู (Fukuoka,Kyushu)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลฮะคะตะ ดงทะคุ ในจังหวัดฟุคุโอกะ มีขบวนแห่เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เป็นขบวนแห่เทพเจ้าบนหลังม้าตามตำนานญี่ปุ่นรอบเมือง ทั้งยังมีขบวนพาเหรด มีทั้งผู้ใหญ่และเด็กเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ต่างเดินขบวนร้องเพลงอวยพรตามขบวนแห่ที่เรียกว่า Dontakutai