เทศกาลประจำฤดูร้อน : ฮะคะตะ กิอง ยะมะกะสะ (HAKATA GION YAMAKASA)

0
เทศกาลประจำฤดูร้อน : ฮะคะตะ กิอง ยะมะกะสะ (HAKATA GION YAMAKASA)

1-15 กรกฎาคม
ฮะคะตะ กิอง ยะมะกะสะ (Hakata Gion Yamakasa) หรือ เทศกาลใหญ่ของศาลเจ้าคุฉิดะ

จังหวัดฟุคุโอกะ ภูมิภาคคิวชู (Fukuoka,Kyushu)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลใหญ่ของศาลเจ้าคุฉิดะ จัดที่เมืองฟุคุโอกะ  มีขบวนรถแห่เทพเจ้าที่ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงามยิ่งใหญ่ โดยจะมีเหล่าผู้ชายสวมผ้าเตี่ยวแบกเสรี่ยงหนัก 1 ตัน ภายในบรรจุเหล่าตุ๊กตาตัวแทนของเทพเจ้าแห่รอบเมืองฟุคุโอกะซึ่งเป็นการแสดงถึงพลังอันเต็มเปี่ยม