เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : อุไค (UKAI)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : อุไค (UKAI)

11 พฤษภาคม -15 ตุลาคม
อุไค (Ukai) หรือ เทศกาลจับปลาโดยนกกาน้ำ

แม่น้ำนากะระ จังหวัดกิฟุ ภูมิภาคจูบุ (Nagaragawa,Gifu, Chubu Area)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลจับปลาโดยนกกาน้ำ (Ukai) บริเวณแม่น้ำนากะระที่ในจังหวัดกิฟุ เทศกาลนี้มีไว้เพื่ออนุรักษ์วิถีประมงแบบดั้งเดิมที่มีประวัติยาวนานนับพันปี กิจกรรมนกกาน้ำจับปลาในแม่น้ำนี้จัดขึ้นในตั้งแต่ 11 พฤษภาคม – 15 ตุลาคมของทุกปี เริ่มในเวลา 19.30 ของทุกวัน