เทศกาลประจำฤดูร้อน : อะวะ-โอโดริ (AWA-ODORI)

0
เทศกาลประจำฤดูร้อน : อะวะ-โอโดริ (AWA-ODORI)

12-15 สิงหาคม
อะวะ-โอโดริ (Awa-Odori) หรือ เทศกาลระบำงานบงโอะโดะริ

จังหวัดโทคุชิมะ ภูมิภาคชิโกคุ (Tokushima,Shikoku)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลระบำอะวะเป็นงานบงโอะโดะริที่ใหญ่หนึ่งในสามของญี่ปุ่น จัดขึ้นที่จังหวัดโทะกุชิมะ มีการร่ายรำท่าที่เรียกว่า Awa Odori ประกอบเสียงเพลงทั้งกลางวันและกลางคืน  นักท่องเที่ยวร่วมเต้น Awa Odori ไปพร้อมกับๆขบวนได้ ท่าเต้นจำง่ายและสนุก