สวนสาธารณะโมเอเระนุมะ

0
สวนสาธารณะโมเอเระนุมะ

สวนสาธารณะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของซัปโปโร ถูกสร้างบนพื้นที่ 1.89 ตร.กม.ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยสิ่งปฏิกูลจำนวน2,700,000 ตัน เริ่มลงมือก่อสร้างในปีค.ศ. 1982 (ปีโชวะที่ 57) และแล้วเสร็จในปีค.ศ.2005 (ปีเฮเซที่ 17) โดยการออกแบบพื้นฐานเป็น


ฝีมือของอิซามุ โนงุจิชาวอเมริกาเชื้อสายญี่ปุ่น หลังจากที่โนงุจิเสียชีวิตลงเมื่อปลายปีค.ศ.1988 (ปีโชวะที่ 63) ได้มีการดำเนินโครงการเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของโนงุจิโดยการกำกับดูแลของมูลนิธิของเขาจนในที่สุดก็เสร็จสมบูรณ์หลังจากที่วันเวลาล่วงเลยไป 23 ปี ขอแนะนำให้มาลองสัมผัสประสบการณ์ที่โมเอเระนุมะอันเป็นที่ภาคภูมิใจของซัปโปโร ที่ซึ่งเหมือนกับก้าวย่างเข้าไปในส่วนหนี่งของงานปฏิมากรรมศิลปะมากกว่ายืนอยู่ที่สวนสาธารณะ เป็นสวนสาธาณะที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจตลอดทั้งปี โดยในฤดูใบไม้ผลิมีดอกซากุระบานสะพรั่ง ในฤดูร้อนมีการเปิดชายหาดโมเอเระบีช ในฤดูใบไม้ร่วงใบของต้นสนญี่ปุ่นคารามาทสึเปลี่ยนเป็น
สีเหลือง และในฤดูหนาวมีครอสคันทรีสกี