ศาลเจ้าฮอกไกโด

0
ศาลเจ้าฮอกไกโด

ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลอันเป็นที่รวมเจ้าที่เจ้าทางในฮอกไกโด gclubtiger.comมีผู้คนคับคั่งช่วงชมดอกไม้ งานเทศกาล และตอนไหว้พระวันปีใหม่

ศาลเจ้าฮอกไกโดเริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “ศาลเทพเจ้าแห่งการบุกเบิก 3 องค์” ที่ฮอกไกโด เพื่อ “เป็นที่พึ่งทางจิตใจของคณะผู้บุกเบิก” ในปี ค.ศ. ในปีค.ศ.1869 โดยในสมัยนั้นชิมาโยชิทาเกะ ทูตบุกเบิกผู้เป็นคนดำเนินการออกแบบวางผังเมืองซัปโปโรเป็นผู้ตกลงใจที่จะสร้าง


ศาลเจ้าขึ้น ณ พื้นที่ของมารุยามะที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาทั้งสามด้านและอีกด้านแผ่ขยายออกสู่ทุ่งราบ การมีสถานที่สำหรับบูชาเทพเจ้าในศาสนาชินโตนั้น เป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้บุกเบิก ให้มีกำลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคความยากลำบากในการบุกเบิกป่าบริสุทธิ์ และเป็นที่รวมของผู้คนที่จะมาพูดคุยกัน ในปีค.ศ.1964 ได้มีการสถาปนาจักรพรรดิเมจิขึ้นเป็นเทพพิทักษ์โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากจักรพรรดิโชวะ ในปัจจุบันจึงมีการสักการะเทพสี่องค์ เทพพิทักษ์ผู้เฝ้ามองการพัฒนาของฮอกไกโดและความสงบสุขของผู้คน แม้ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ้งเริ่มตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นต้น ในเขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทักทาย และจะคราครํ่าไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมดอกซากุระและ
ดอกบ๊วยซึ่งจะบานสะพรั่งพร้อมๆ กันเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือน