เทศกาลประจำฤดูหนาว : โอะเคะระ ไมริ (OKERA MAIRI)

0
เทศกาลประจำฤดูหนาว : โอะเคะระ ไมริ (OKERA MAIRI)
31 ธันวาคม – 1 มกราคม
โอะเคะระ ไมริ (Okera Mairi) หรือ งานไหว้พระปีใหม่

จังหวัดเกียวโต ภูมิภาคคันไซ (Kyoto, Kansai)

งานไหว้พระปีใหม่ที่ศาลเจ้ายะซะกะ (Yasaka Jinja) ในจังหวัดเกียวโต มีพิธีไฟศักดิ์สิทธิ์ โดยมีการแกว่งเชือกที่จุดไฟในช่วงเวลาที่ไปขอพร ในตอนกลางคืนวันส่งท้ายปีใหม่ เพื่อปัดเป่าโชคร้ายในปีที่ผ่านมาออกไป และขอให้อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรงตลอดปีใหม่ที่กำลังมาเยือน