เทศกาลประจำฤดูหนาว : ยูคิ-มัตสึริ (Yuki Matsuri)

0
เทศกาลประจำฤดูหนาว : ยูคิ-มัตสึริ (Yuki Matsuri)
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (7 วัน)
ยูคิ-มัตสึริ (Yuki Matsuri หรือ Snow Festival) หรือ เทศกาลหิมะ

ทั่วเกาะฮอกไกโด

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลหิมะที่มีชื่อที่สุดในญี่ปุ่นจัดที่เมืองซัปโปโร (Sapporo) บนเกาะฮอกไกโด มีการประกวดรูปแกะสลักหิมะโดยมีตัวแทนจากนานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วม ส่วนเทศกาลหิมะในเมืองอื่นๆ เช่น อะซะฮิกะวะ (Asahikawa) อะบะชิริ (Abashiri) จะจัดขึ้นในช่วงต้น-กลาง ก.พ. ของทุกปี