เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : ยะโยอิ-มัตสึริ (YAYOI MATSURI)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : ยะโยอิ-มัตสึริ (YAYOI MATSURI)

16-17 เมษายน
ยะโยอิ-มัตสึริ (Yayoi Matsuri) หรือ เทศกาลแห่ศาลเจ้าฤดูใบไม้ผลิ

เมืองนิกโก้ จังหวัดโทจิกิ ภูมิภาคคันโต (Nikko,Tochigi, Kanto Area)

ช้อมูลทั่วไป

เทศกาลยะโยอิ จัดเทศกาลโดยศาลเจ้าฟุตะระซัน (Futarasan Jinja) ในเมืองนิกโก้ มีขบวนแห่ตกแต่งสวยงามด้วยดอกไม้ เป็นการส่งสัญญาณว่าฤดูใบไม้ผลิมาเยือนนิกโก้แล้ว