เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : มิฟุเนะ-มัตสึริ (MIFUNE MATSURI)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : มิฟุเนะ-มัตสึริ (MIFUNE MATSURI)

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของ พฤษภาคม
มิฟุเนะ-มัตสึริ (Mifune Matsuri) หรือ เทศกาลล่องเรือ

จังหวัดเกียวโต ภูมิภาคคันไซ (Kyoto,Kansai)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลมิฟุเนะ-มัตสึริ เมืองอาราชิยามะ จังหวัดเกียวโตคือเทศกาลล่องเรือที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยเฮอัน สำหรับงานเทศกาลนี้จะใช้เรือทั้งหมด 20 ลำ เรือแต่ละลำมีลักษณะต่างๆกันเช่น เรือของนักดนตรี,เรือของนักแสดง,เรือของนักประพันธ์ ซึ่งเรือทั้งหมดจะล่องไปตามแม่น้ำโออิ