เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง : นาโกย่า-มัตสึริ (NAGOYA MATSURI)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง : นาโกย่า-มัตสึริ (NAGOYA MATSURI)

กลาง ตุลาคม
นาโกย่า-มัตสึริ (Nagoya Matsuri) หรือ เทศกาลเมืองนาโกย่า

เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ภูมิภาคจูบุ (Nagoya,Aichi ,Chubu)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลเมืองนาโกย่า มีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ของคนที่นำโดยสามขุนนางศักดินาที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคของนักรบ ตามด้วยผู้ร่วมขบวนที่แต่งกายในชุดซามุไร