เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง : นางาซะกิ คุนชิ (NAGASAKI KUNCHI)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง : นางาซะกิ คุนชิ (NAGASAKI KUNCHI)

7-9 ตุลาคม
นางาซะกิ คุนชิ (NAGASAKI KUNCHI) หรือ เทศกาลบวงสรวงศาลเจ้าชุวะ

จังหวัดนางาซะกิ ภูมิภาคคิวชู (Nagasaki,Kyushu)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลนางาซะกิ คุนชิ เป็นงานที่จัดเป็นประจำในช่วงฤดูใบไม้ร่วง มีระบำมังกรเพื่อบวงสรวงศาลเจ้าซุวะในเมืองนะงะซะกิ มีการแห่มังกรแบบดั้งเดิมพร้อมขบวนแห่ศาลเจ้า