เทศกาลประจำฤดูร้อน : นะชิ โนะ ฮิ มัตสึริ (NACHI NO HI MATSURI)

0
เทศกาลประจำฤดูร้อน : นะชิ โนะ ฮิ มัตสึริ (NACHI NO HI MATSURI)

14 กรกฎาคม
นะชิ โนะ ฮิ มัตสึริ (Nachi no Hi matsuri) หรือ เทศกาลไฟ

จังหวัดวะกะยะมะ ภูมิภาคคันไซ
(Wakayama,Kansai)

 

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลไฟที่ศาลเจ้านะชิ ตั้งอยู่บริเวณภูเขาคุมะโนะ (Kumano) ในจังหวัดวะกะยะมะ นับเป็น 1 ใน 3 เทศกาลไฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีพิธีการแบกคบเพลิงขนาดใหญ่ 12 อันโดยนักบวชในชุดขาว