เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : ทาคายามะ มัตสึริ (TAKAYAMA MATSURI)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : ทาคายามะ มัตสึริ (TAKAYAMA MATSURI)
14-15 เมษายน
ทาคายามะ มัตสึริ (Takayama Matsuri) หรือ เทศกาลแห่ศาลเจ้าทาคายามะ

เมืองทะคะยะมะ ภูมิภาคจูบุ (Takayama,Chubu)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลทาคายามะ หรือเรียกอีกอย่างว่าเทศกาลซันโน (Sanno Matsuri) เป็นเทศกาลของฤดูใบไม้ผลิของศาลเจ้าฮิเอะในเมืองทะคะยะมะ ซึ่งจะมีขบวนรถแห่ศาลเจ้าอันตระการตาที่มีอายุนับร้อยปีประมาณ 10 กว่าขบวน