เทศกาลประจำฤดูร้อน : ทะนะบะตะ-มัตสึริ (TANABATA MATSURI)

0
เทศกาลประจำฤดูร้อน : ทะนะบะตะ-มัตสึริ (TANABATA MATSURI)

07 กรกฎาคม
ทะนะบะตะ-มัตสึริ (Tanabata Matsuri) หรือ เทศกาลดวงดาว

จัดงานทั่วประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลดวงดาวโบราณจัดขึ้นทั่วญี่ปุ่น  แต่พิเศษสุดที่เมืองเซนไดภูมิภาคโทโฮคุนั้นมีการจัดงานนี้ได้ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุด แต่เทศกาลทะนะบะตะเมืองเซนไดจัดขึ้นเดือนสิงหาคม  โดยมีการประดับโคมกระดาษหลากสีสวยงามพร้อมแต่ละบ้านประดับหน้าบ้านด้วยต้นไผ่ติดกระดาษสีที่ขอพรไว้