ตลาดปลานิโจ

0
ตลาดปลานิโจ

ตลาดปลาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 100 ปี คึกคักไปด้วยเสียงตะโกนเรียกลูกค้าของพ่อค้า

ตลาดปลานิโจซึ่งถูกกล่าวกันว่ามีจุดเริ่มต้นจากการที่ชาวประมงที่
อ่าวอิชิคาริเริ่มนำปลาสดๆ มาวางขายในช่วงต้นยุคเมจิ
ในอดีตมีตลาดปลาเรียงรายเลียบชายฝั่งแม่นํ้าโซเซยาวตั้งแต่เขตนิชิ 1โชเมะจนถึงฮิงาชิ 2โชเมะ ต่อมาจึงค่อยๆ มีร้านโซบะ ร้านเหล้า
ร้านขายผลไม้และอื่นๆ เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นรากฐานดังที่เห็นในปัจจุบัน
จนถึงปัจจุบันแม้เวลาจะล่วงเลยไปมากกว่าหนึ่งศตวรรษก็ยังคงยืนหยัดในฐานะเป็นครัวของชาวเมือง
ด้วยทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองที่เอื้อต่อการเข้าถึงจึงคึกคักไปด้วย
นักท่องเที่ยวที่ต้องการหาซื้อของฝากจากฮอกไกโด เช่น ปูและหอยเชลล์
เป็นต้น
และในตลาดปลายังมีอาคารที่รวบรวมร้านอาหารที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ไว้มากมายหลากหลาย อาทิเช่น ‘โนเร็นโยโคโช’ เป็นต้น
ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารเครื่องดื่มไม่แพ้
ที่มารุยามะหรือตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ