เทศกาลประจำฤดูร้อน : ซันจะ-มัตสึริ (SANJA MATSURI)

0
เทศกาลประจำฤดูร้อน : ซันจะ-มัตสึริ (SANJA MATSURI)

วันศุกร์ – อาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของ พฤษภาคม
ซันจะ-มัตสึริ (Sanja Matsuri) หรือ เทศกาลแห่งศาลเจ้าอาซาคุสะ

กรุงโตเกียว ภูมิภาคคันโต (Tokyo,Kanto)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลซันจะ-มัตสึริเรียกว่าเทศกาลแห่ศาลเจ้าที่วัดอาซาคุสะ (วัด Sensoji) แห่งกรุงโตเกียว มีการแห่ศาลเจ้าใหญ่ๆ 3 ศาลเจ้า และศาลเจ้าย่อยๆ อีกนับร้อยกว่าศาล โดยจะมีชายฉกรรจ์จำนวนมากร่วมแบกเกี้ยวศาลเจ้าจำลองที่เรียกว่า “โอะมิโคชิ” นับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ มีการร่ายรำ เล่นดนตรี