เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง ชูคิ ไทไซ (SHUKI TAISAI OR AUTUMN GRAND FESTIVAL)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง ชูคิ ไทไซ (SHUKI TAISAI OR AUTUMN GRAND FESTIVAL)

17 ตุลาคม
ชูคิ ไทไซ (Shuki Taisai or Autumn Grand Festival) หรือ เทศกาลใหญ่ฤดูใบไม้ร่วงศาลเจ้าโทโชกุ

เมืองนิกโก้ จังหวัดโทจิกิ ภูมิภาคคันโต (Nikko, Tochigi, Kanto)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลใหญ่ฤดูใบไม้ร่วงประจำศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu) ที่เมืองนิกโก้ มีขบวนพาเหรดแต่งกายตามแบบนักรบโบราณสวมเสื้อเกราะกว่า 1,000 คน พร้อมงานแสดงขี่ม้ายิงธนู