เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : ชุนคิ เรไทไซ (SHUNKI REITAISAI)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลิ : ชุนคิ เรไทไซ (SHUNKI REITAISAI)

17-18 พฤษภาคม
ชุนคิ เรไทไซ (Shunki Reitaisai) หรือ เทศกาลใหญ่ศาลเจ้าโทโชกุ

เมืองนิกโก้ จังหวัดโทจิกิ ภูมิภาคคันโต (Nikko,Tochigi, Kanto Area)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลใหญ่ศาลเจ้าโทโชกุที่เมืองนิกโก้ มีขบวนแห่นักรบกว่า 1,000 คน พร้อมม้าศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งการแห่ศาลเจ้าเคลื่อนที่