เทศกาลประจำฤดูร้อน : ชะงุ-ชะงุ อุมะโก (CHAGU-CHAGU UMAKKO)

0
เทศกาลประจำฤดูร้อน : ชะงุ-ชะงุ อุมะโก (CHAGU-CHAGU UMAKKO)

วันเสาร์ที่ 2 ของมิถุนายน
ชะงุ-ชะงุ อุมะโก (Chagu-Chagu Umakko) หรือ เทศกาลม้า

เมืองทากิซาวาและโมริโอกะ จังหวัด อิวาเตะภูมิภาคโทโฮคุ (Takizawa,Iwate, Tohoku Area)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลม้าในเมืองโมริโอกะ มีขบวนแห่ม้าที่สายรัดที่มีสีสันพร้อมกับระฆังประดับตกแต่งบนตัวม้าที่ร่วมขบวนประมาณ 100 ตัวซึ่งเดินประมาณ 15 กิโลเมตร