เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง คุระมะโนะฮิ-มัตสึริ (KURAMA NO HI-MATSURI)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง คุระมะโนะฮิ-มัตสึริ (KURAMA NO HI-MATSURI)

22 ตุลาคม
คุระมะโนะฮิ-มัตสึริ (Kurama no Hi-Matsuri) หรือ เทศกาลไฟ

จังหวัดเกียวโต ภูมิภาคคันไซ (Kyoto,Kansai)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลไฟ มีขบวนแห่คบเพลิง ขบวนแห่ที่มีโคมไฟกว่า 250 ดวงแห่ไปตามทางจนถึงที่ศาลเจ้ายูคิ (Yuki Jinja) ในเกียวโต