งานเทศกาลฤดูร้อนของซัปโปโร

0
งานเทศกาลฤดูร้อนของซัปโปโร

สิ่งปลุกเร้าให้เกิดความรู้สึกถึงฤดูร้อนของซัปโปโร ที่สร้างความสนุกสนานให้แก่ชาวซัปโปโรและนักท่องเที่ยว

เป็นงานเทศกาลใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1 ล้านคน เบียร์การ์เด้นขนาดใหญ่ที่สุดgclubsupport.comในประเทศปรากฏขึ้นที่สวนสาธารณะโอโดริ 5 ~ 11 โจเมะ เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน การเต้นรำในงานเทศกาลโอบงของทะเลเหนือ ซัปโปโรบาซาร์ที่มีสินค้าเบ็ดเตล็ดเก่าๆ วางจำหน่าย นอกจากงานเทศกาลทานุกิที่ตรอกทานุกิ หรืองานเทศกาลซุซุกิแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยเสริมงานอีกมากมาย เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีค.ศ.1954 (ปีโชวะที่ 29) ในตอนนั้น

ใช้สวนสาธารณะนากาจิมะเป็นสถานที่จัดงานหลัก มีการจัดงานเทศกาลเรือ
การเต้นรำในงานเทศกาลโอบง การแข่งขันดอกไม้ไฟ จับหิ่งห้อย และงานเทศกาล
ทานะบาตะ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1957 (ปีโชวะที่ 32) ได้ย้ายสถานที่จัดมายังสวนโอโดริ และในปีค.ศ. 1959 (ปีโชวะที่ 34) มีประวัติว่า ได้จัดให้มี “เบียร์การ์เด้น”
ที่โอโดริ 6 โจเมะ