เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง : คิคุ-มัตสึริ (KIKU MATSURI)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง : คิคุ-มัตสึริ (KIKU MATSURI)

กลาง ตุลาคม – พฤศจิกายน
คิคุ-มัตสึริ (Kiku Matsuri) หรือ เทศกาลดอกเบญจมาศ

กรุงโตเกียว ภูมิภาคคันโต (Tokyo,Kanto)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลดอกเบญจมาศที่ศาลเจ้า Meiji ศาลเจ้าYushima Tenjin และวัด Asakusa ในโตเกียว มีดอกเบญจมาศหลากสีประดับประดาภายในงาน