เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง คะซุงะ วะคะมิยะ อน-มัตสึริ (KASUGA WAKAMIYA ON-MATSURI)

0
เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วง คะซุงะ วะคะมิยะ อน-มัตสึริ (KASUGA WAKAMIYA ON-MATSURI)
15-18 ธันวาคม
คะซุงะ วะคะมิยะ อน-มัตสึริ (Kasuga Wakamiya On-Matsuri) หรือ เทศกาลศาลเจ้าคะซุงะ

จังหวัดนารา ภูมิภาคคันไซ (Nara, Kansai)

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลศาลเจ้าคะซุงะ (Kasuga Taisha) ในเมืองนารา เป็นพิธีการบูชาสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการแสดงโบราณ ในงานมีทั้งขบวนแห่ย้อนยุคและการขับร้องร่ายรำแบบโบราณ รวมทั้งมีขบวนแห่ที่ผู้ร่วมขบวนสวมหน้ากากด้วย