เทศกาลประจำฤดูหนาว : การแข่งขันซูโม่

0
เทศกาลประจำฤดูหนาว : การแข่งขันซูโม่
กลาง มกราคม
กรุงโตเกียว ภูมิภาคคันโต (Tokyo,Kanto)

ข้อมูลทั่วไป

การแข่งขันซูโม่ รอบแรก ในโตเกียวเป็นเวลา 15 วัน
นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ ราคาแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทที่นั่งมีเว็บไซต์ขายบัตร (ภาษาอังกฤษ)